İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca, Kurban Bayramı Süresince Kurban Satış Ve Kesim Yerlerinde Çevre Kirliliğine Sebep Olabilecek Faaliyetlerin Kontrol Altına Alınarak Toplum Ve Çevre Sağlığının Olumsuz Etkilenmemesi İçin Alınan Tedbirler Hakkında Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kurban satıcıları ile Kurban kesecek vatandaşlara bir uyarı yaptı.

 

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlerin kontrol altına alınarak toplum ve çevre sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için tedbirler alındı. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; denetim ekipleri ve oluşturulacak komisyon üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını isterken, kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenlerin alo 181 hatlı telefona ihbar edilmesini istedi.

 

Yapılan duyuruda "Kurban satışı ve kesimi, ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üst yapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak. Kurban atık ve artıkları belediyeler tarafından toplanacak.

Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul ve Komisyon Kararlarına Aykırı Hareket Edenler Hakkında Uygulanacak Cezai Hükümler ( 2872 sayılı Çevre Kanunu 20. maddesi gereğince)

-Park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara 196 TL,

-Konutlarda atıkları toprağa veren her konut ve bağımsız bölüm için 1.221 TL,

-Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren işletmelere ise 49.095 TL idari para cezası uygulanacak.

 

İlimizde 2016 Yılı Kurban Bayramında herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi açısından halkımıza önemle duyurulur." denildi