Resmi gazete'de yayımlanan kararda; Kula İlçesinde 'Jeopark Belediyeler Birliği'nin kurulmasına izin verilmesi, İçişleri Bakanlığının 9.2.2016 tarihli ve 2720 sayılı yazılı üzerine  5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14.3.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır." denildi.