Engelli vatandaşların Sosyal Hayata katılmasında toplumun tüm bireylerine büyük görevler düştüğüne değinen İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, mesajında şunları söyledi;

 Türkiye: Engellilerin İnsan Hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesini ilk imzalayan ülkelerden biridir. Bu sözleşme ile ülkemiz Birleşmiş Milletler şartında ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onuru, değeri, eşit ve devredilemez hakları dünyada özgürlüğün adalet ve barışın temeli olarak kabul etmiştir.

 Birleşmiş Milletlerin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslar arası İnsan Hakları Sözleşmeleri ile tanınan hak ve özgürlüklere herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın herkesin sahip olduğunu kabul ve ilan etmiş, tüm insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel , bölünmez, birbirleriyle bağlantılı ve karşılıklı bağımlı olma niteliği ile engelli bireylerin bu haklardan herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın yararlanmalarını güvence altına almıştır.

 Palabıyık; Engelli vatandaşlarımızın toplumumuzun bir parçası olduğu unutulmamalı Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmalıyız.

 

Ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda Engelli vatandaşlarımızın bilgi beceri ve yeteneklerinden faydalanıyoruz. Engelli vatandaşlarımız çalışarak iş  gücüne katkı sağlıyorlar. Sosyal hayatta daha aktif rol alıyorlar. Engel vücutta ya da zihinde değil tabularda ve önyargılardadır. Toplumsal bilincin ve farkındalığın artması ile birlikte engelli kardeşlerimize yönelik ön yargılarda ortadan kalkmıştır. Engelli kardeşlerimizin toplumun içinde aktif rol almaları sağlanmış; vatana, millete ve ailelerine yönelik katkıları verimlilikleri artarak devam etmiştir. Toplum olarak ve millet olarak tüm engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmalı ve onlarla bütünleşerek yeni Türkiye oluşumunda ülkemizin gelişmesine büyümesine daha gazla katkı sağlamaları için elimizden geleni  yapmalıyız.

 

 

Engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyor, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum.