Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit

etmeye devam eden Kovid-19 adı verilen Coranavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak

ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri,

İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka

devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte

değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki kararların

alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurt dışından gelenler ile

bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas nedeniyle

koronavirüs bulaşma/ taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü/ Kollukça, 14

gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünden yazılı tebligat yapılacaktır. Bunlardan

ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki ‘1. İkaza’ uymayanlara, İl Hıfzıssıhha Kurul

Kararlarına riayet etmemekten idari para cezası (3150 TL) uygulanacak, yapılacak ‘2.

Kontrolde’ de ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler ise Valilikçe belirlenen yerlerde

en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekraren idari para cezası (3150 TL

) uygulanacak ve ayrıca TCK’nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılacaktır.

2- İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde

olmak üzere;

  1. Hıfzıssıhha Kanununu’nun 282. Maddesi gereğince 3150 TL,
  2. Kabahatler Kanununun 32. Maddesi 392 TL,
  3. Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı TCK 195.

Maddesi gereğince “ 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

 

3- a. Telefon ile covid-19 takibini reddedenler,

  1. Aile hekimi, uzman hekim veya İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekiplerince olası

vaka olarak nitelendirilerek, hastaneye nakli gerçekleştirilmesi gerekir iken nakil

talebini reddedenler,

  1. Yurtdışından geldiği halde toplum içinde dolaştığı tespit edilenler kolluk

kuvvetleri eşliğinde 112 ambulansları ile hastaneye nakilleri gerçekleştirilecektir.

4- Askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak

askere uğurlama törenlerini düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı

değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetler durdurulacaktır.

 

5- İlimizde hayır kapsamında vatandaşlarımızın sıkça düzenlemiş olduğu Lokma Hayırlarında

topluluklar halinde temasta bulunma riskine karşı Lokma Hayrı faaliyetleri durdurulacaktır.

Kararların ve kararlara uymayanlar hakkında ilgi yasa hükümlerine göre işlem

yapılacağının belediyelerimiz eli ile ilgililere tebliğ edilmesine; belediyelerimiz ve genel kolluk

kuvvetlerinin iş birliği içinde kararların uygulanmasını takip etmelerine oy birliği ile karar

verilmiştir.